S čím vám môžeme pomôcť? Kontaktujte nás, poskytneme vám konzultáciu ZDARMA.

  Kamerové systémy

  Kategórie produktov

  Kamerové systémy

  IP riešenia umožňujú integráciu kamerového systému priamo do počítačových sietí. Hlavným uplatnením je v oblasti zabezpečovania a dozorov. Kamery sú však preverené nielen v týchto aplikáciách, ale napríklad pre zatraktívnenie webových stránok, pri sledovaní dopravy, či pri vedení videokonferencií. Kamery a video servery ponúkajú ethernetový výstup RJ45, digitálny vstup a reléový výstup pre pripojenie k ďalším zariadeniam, profesionálnejšie modely dokonca rozhranie RS-232 pre pripojenie napr. k externému modemu.

  Kamerový systém založený na IP vytvára digitalizovaný video signál, ktorý sa prenáša po drôtových nebo bezdrôtových sieťach. Tieto kamery sú priamo pripojené do siete na báze IP, umožňujú užívateľom mať kamery vo vzdialených lokalitách a prezerať, zaznamenávať a analyzovať obraz z iného miesta, alebo dokonca z niekoľkých miest, a to cez lokálnu sieť alebo Internet.

  Najrýchlejšie rastúcou oblasťou medzi monitorovacími systémami sú práve IP kamerové systémy. Ich rozvoj je možný vďaka prudkému rozvoju komunikačných sietí a znižovanie cien za prenesené množstvo dát. Môžeme konštatovať, že podiel IP kamerových systémov bude stále prudko rásť a celkový trend smeruje k digitalizácii stavajúcich, už inštalovaných analógových systémov. Je isté, že IP systémom je predurčené v blízkej dobe ovládnuť trh.