Parapetné dosky

Parapetné dosky

Vnútorné PVC parapety

 • Rozmery: 150 mm – 600 mm
 • Pohľadová šírka/Front: 40 mm
 • Hrúbka: 20 mm
 • Maximálna dĺžka: 6000 mm
 • Max. možná dĺžka zabudovania: 3000 mm
 • Odolnosť proti teplote: -30 °C až +60 °C
 • Veľmi dobré izolačné vlastnosti
 • Ťažko zápalný materiál
 • Povrchová vrstva: odolná proti poškriabaniu, oteru, cigaretovému dymu a svetlostála

Parapetné dosky

Vonkajšie hliníkové parapety

Možnosť farebnej úpravy podľa vzorkovníka RAL
 • Hĺbka: 90, 110, 130, 150, 165, 180, 195, 210,225, 240, 260, 280, 300, 320, 340, 360, 380, 400 mm, možnosť vyrobiť parapet až po hĺbku  800 mm
 • Maximálna dĺžka: 6500 mm
 • Hrúbka: 0,8 mm – 2 mm podľa prevedenia
 • Nos parapetu: pohľadová výška 25 mm, zadný nos 25 mm
 • Sklon 5°
 • Koncové krytky a skrutky vo farbe príslušného parapetu