S čím vám môžeme pomôcť? Kontaktujte nás, poskytneme vám konzultáciu ZDARMA.

  JABLOTRON: TESTOVANIE VÝROBKOV

  JABLOTRON: TESTOVANIE VÝROBKOV

  Výrobky od Jablotronu prechádzajú testami podľa technických noriem a certifikačných požiadaviek. Aby však boli špičkové, vedú aj testy na základe vlastných prísnych firemných štandardov.

  Pri testovaní sa overuje, či reálne výsledky zodpovedajú tým očakávaným, dozerá sa na kvalitu výrobkov a odhaľujú sa prípadné chyby a nedostatky. Každý produkt sa pritom testuje v niekoľkých rovinách, od všeobecných testov k špecifickým pre konkrétny výrobok.

  Takéto testovanie je prevenciou chýb a ich včasným odhalením, čím sa šetrí čas aj peniaze. Prevenciou sa z malého problému nemusí stať veľký, s čím súvisí aj jednoduchšie riešenie.

  „Základom fungujúceho systému sú dobre pripravené testy, ktoré musí niekto definovať, napísať a priebežne revidovať. Vývojár, odborník na konkrétnu problematiku, potom môže vznášať námety na vylepšenie daného testu, prípadne požiadavku na jeho prepracovanie. Kým je test pripravený na používanie, prejde niekoľkými fázami. Ďalej je nutné vo firme dobre nastaviť testovacie procesy, teda kto testy spravuje, zadáva, vykonáva, vyhodnocuje apod. Taktiež je potrebné mať jednu platformu umožňujúcu kompletnú správu testov a reportovania výsledkov, vrátane nastavenia tzv. bug reportingu (hlásenia, overovania a stanovenia priorít programátorských chýb od koncových zákazníkov, vývojárov apod.),“ vysvetľuje Jana Rábová, ktorá v Jablotrone pracuje na pozícii testera.

  Každé funkčné testovanie musí mať svoje pravidlá a postupy. Testuje sa dovtedy, kým výrobok nedosiahne požadovanú úroveň kvality. Aby sa takéto testovanie urýchlilo, je automatizované a vyhodnocované strojom.

  Každú časť testovania vykonáva špecifické oddelenie, od vývojára až po finálny produkt pre zákazníka. Firmware, plastové krytie či softvérové riešenia, ktorým sa venuje JABLOTRON CLOUD SERVICES.

  V roku 2020 Jablotron spracoval 50 test – plánov s viac než 250 testami. Tohto roka zatiaľ cca 500, pričom sa využívajú aj nové technológie, ktoré riešia napríklad, aby zákazník nabitý statickou elektrinou pri dotyku s klávesnicou Jablotron nič nepoškodil a aby sa ani jemu nič nestalo.