Plastové dvere

Privítajte svoju návštevu kvalitnými slovenskými dverami s moderným dizajnom.

Náš tím

... pripravený vám splniť všetky požiadavky

Trezory

Dokumenty, cennosti, zbrane - všetko v bezpečí
s trezormi od nás.

Interiérové dvere

Náš každodenný interiérový spoločník.
Vkusne a za dobrú cenu.

Bezpečnostné dvere

Ocháňte svoju rodinu a majetok špičkovými bezpečnostnými dverami. Kvalitné prevedenia a montáž je zaručená.

Kamerové systémy

IP riešenia umožňujú integráciu kamerového systému priamo do počítačových sietí. Hlavným uplatnením je v oblasti zabezpečovania a dozorov. Kamery sú však preverené nielen v týchto aplikáciách, ale napríklad pre zatraktívnenie webových stránok, pri sledovaní dopravy, či pri vedení videokonferencií. Kamery a video servery ponúkajú ethernetový výstup RJ45, digitálny vstup a reléový výstup pre pripojenie k ďalším zariadeniam, profesionálnejšie modely dokonca rozhranie RS-232 pre pripojenie napr. k externému modemu.

Kamerový systém založený na IP vytvára digitalizovaný video signál, ktorý sa prenáša po drôtových nebo bezdrôtových sieťach. Tieto kamery sú priamo pripojené do siete na báze IP, umožňujú užívateľom mať kamery vo vzdialených lokalitách a prezerať, zaznamenávať a analyzovať obraz z iného miesta, alebo dokonca z niekoľkých miest, a to cez lokálnu sieť alebo Internet.

Najrýchlejšie rastúcou oblasťou medzi monitorovacími systémami sú práve IP kamerové systémy. Ich rozvoj je možný vďaka prudkému rozvoju komunikačných sietí a znižovanie cien za prenesené množstvo dát. Môžme konštatovať, že podiel IP kamerových systémov bude stále prudko rásť a celkový trend smeruje k digitalizácii stavajúcich, už inštalovaných analógových systémov. Je isté, že IP systémom je predurčené v blízkej dobe ovládnuť trh.